Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Länsi-Suomen EAKR / Tavoitteet 

Tavoitteet

Tavoitteet

EU-ohjelmien tuella Länsi-Suomesta on tavoitteena kehittää yhtenäinen, tasapainoinen sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimainen kokonaisuus maakuntien omien vahvuuksien pohjalta.

Pyrkimyksenä on edistää Länsi-Suomen taloudellista kehitystä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, lisätä alueella työpaikkojen ja yritysten syntyä sekä edistää yritystoiminnan kilpailuedellytyksiä.

Suomessa alueellinen kilpailukyky edellyttää, että maakunnat tunnistavat kilpailukykynsä eri osatekijöiden merkityksen ja löytävät omat vahvuutensa ja menestystekijänsä. Jotta alueilla pystytään jatkossakin vastaamaan kiristyvään kilpailuun ja rakenteellisiin muutoksiin, täytyy paikalliset kilpailukyvyn avainelementit säilyttää ja niitä kehittää.

Länsi-Suomen toimenpideohjelmassa toteutettaville hankkeille on asetettu seuraavat päätavoitteet:

- 9800 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkojen osuus on 3920

- 2000 uutta yritystä, joista naisyritysten osuus on 800

- 150 uutta tuotekehitystyöpaikkaa

EAKR-toimenpideohjelmalle on määritelty mitattavat ydinindikaattorit. Ohjelman tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan sekä ohjelman aikana että jälkikäteen.

Tavoitetasot vuodelle 2013

Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ohjelma-asiakirja

TAVOITTEITA

Länsi-Suomen hankkeiden tavoitteena on luoda 9800 uutta työpaikkaa ja 2000 uutta yritystä.

Rahoituksesta  

Tuloksia

Ajankohtaista

Tapahtumat