Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Maaseutuohjelma 

Maaseutuohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toteuttaa kansallista maaseudun kehittämisstrategiaa. Ohjelmakaudella 2007-2013 maaseudun kehittämistä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistää maaseudun ihmisten hyvinvointia, monipuolistaa yritystoimintaa sekä kannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

Ohjelma antaa mahdollisuuksia kehittää sekä alkutuotannon että muiden maaseutudun keskeisten elinkeinojen kilpailukykyä. Elintarvikeketjua, puualaa ja bioenergia-alaa edistetään mm. tukemalla uuden teknologian käyttöönottoa ja osaamista. Maaseudun mikroyritysten käynnistystä, kehittämistä ja investointeja taas vauhditetaan esim. koulutuksen ja alueellisten klusterihankkeiden avulla.

Maaseudun asukkaiden palveluihin ja maaseutualueiden elämänlaatuun liittyviä hankkeita tuetaan sekä alue- että paikallislähtöisesti. Leader-toimintaryhmien paikalliset kehittämisohjelmat tukevat ja aktivoivat pieniä ja alkavia yrityksiä sekä paikallista aloitteellisuutta ja yhteistyötä.

Maaseudun kehittämisohjelmalla on useita yhtymäkohtia sekä EAKR- että ESR-ohjelman kanssa. Käytännön yhteensovitustyö tehdään pitkälti maakunnan yhteistyöryhmissä, sihteeristöissä, hankeryhmissä ja vastaavissa sekä mahdollisissa MYR:n maaseutujaostoissa.

Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi

Maaseutu-sivusto:
www.maaseutu.fi

Maaseutuvirasto:
www.mavi.fi

Ajankohtaista

Tapahtumat