Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Länsi-Suomen EAKR / Toimintalinja 4 

Toimintalinja 4

Toimintalinja 4: Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen

Suuret kaupunkiseudut ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita sekä innovaatioiden ja tietoon perustuvan talouden keskuksia. Kaupunkiseudut ovatkin avainasemassa tavoiteltaessa Lissabonin strategian kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevia päämääriä.

Toimintalinja 4 kohdentuu Länsi-Suomessa Tampereen ja Vaasan kaupunkiseuduille lukuun ottamatta Kyrönmaan seutukuntaa. Siellä voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joita muissa aluekeskuksissa Jyväskylässä, Porissa ja Seinäjoella toteutetaan toimintalinjojen 1-3 puitteissa. Kaupunkiulottuvuutta tarkastellaan myös Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman Länsi-Suomen suuralueosiossa. Siinä kaupunkiulottuvuuden osalta painotetaan osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista sekä vaikeasti työllistyvien työllistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

EAKR:n osalta Länsi-Suomessa painotetaan seuraavia teemoja:
1. Osaamisintensiivisten alojen, palvelualojen ja luovuuden kehittäminen 
2. Yhteisöllisyyden edistäminen
3. Länsi-Suomen suurten kaupunkiseutujen kilpailukyvyn edistäminen suuralueteemoilla.

Sekä ESR- että EAKR-rahoituksen (erityisesti EAKR:n osalta suuralueteemat) hyödyntämistä edellyttäviä teemoja ovat kaupunkiseutujen osalta muun muassa kansainvälisen kilpailukyvyn  ja  vetovoiman vahvistaminen sekä kärkiklustereiden, osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen kehittäminen. Lisäksi kaupunkiseutujen rooli osaamisintensiivisen yritystoiminnan, kulttuurin ja palvelujen keskuksina edellyttää, että näiden alojen kehittämistä tuetaan rakennerahastovaroin. 

Toimintalinjalla tuettava toiminta:

Osaamisintensiivisten alojen, palvelualojen ja luovuuden kehittämisen keinoja mm.
- liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja yritysten toimintaympäristöjen vahvistaminen painopistealoilla (mm. osaamiskeskusalat ja kulttuuriteollisuus)
- yhteistyön edistäminen yritysten, julkisen sektorin toimijoiden, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten välillä
- teknologian mahdollistamien uusien palveluinnovaatioiden synnyn edistäminen
- em. painopistealojen ennakointitiedon hyödyntäminen

Yhteisöllisyyden edistämisen keinoja mm.
- alueellisen osallistumisen arviointi ja kehittäminen
- asukkaiden oma-aloitteisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävä pienhanketoiminta, joka kohdistuu esim. lähiympäristön kehittämiseen ja perusparantamiseen, kerho- ja harrastustoiminnan aktivointiin, nuorten ”urbaanikulttuuriin” kuuluvien harrastusmuotojen tukemiseen, alueen yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestämiseen
- yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen luonti ja järjestäminen
- nuorisotoiminnan edistäminen
- esteettömyyden edistäminen
- monikulttuurisuuden edistäminen, maahanmuuttajien integrointi osaksi yhteiskuntaa, maahanmuuttajien tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen

Hankkeiden valintakriteerit
- edistää kansainvälistä kilpailukykyä
- kehittää painopistealueiden yritysten liiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä
- vahvistaa painopistealueiden yritysten toimintaympäristöä
- edistää painopistealueiden uusien työpaikkojen syntyä
- edistää teknologian mahdollistamien uusien palveluinnovaatioiden syntyä
- hyödyntää painopistealojen ennakointitietoja
- ehkäisee syrjäytymistä
- edistää yhteisöllisyyttä
- edistää osallisuutta
- edistää esteettömyyttä
- edistää maahanmuuttajien integrointia osaksi yhteiskuntaa

 

Ajankohtaista

Tapahtumat