Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Tulokset / Hyviä käytänteitä 

Hyviä käytänteitä

Hyvien käytänteiden/hankkeiden kokoaminen

EU:n hanketoiminnan ja tulosten esittely on tärkeä kansalaisten tiedonsaannin sekä toiminnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Kaikista Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyystavoitteen ohjelmien Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetuista hankkeista julkaistaan perustiedot EURA 2007-tietojarjestelman avulla osoitteessa https://www.eura2007.fi/rrtiepa/


Mitä hyvillä käytänteillä/hankkeilla tarkoitetaan?

Hyvän hankkeen/käytännön määrittelystä on sovittu, että sillä ei tarkoiteta ”pelkästään hyvää hanketta”, vaan siihen täytyy liittyä käytäntö. toimintamalli, mallinnettavuus tms. ominaisuus, jota voidaan hyödyntää muissakin hankkeissa. Niiden ei välttämättä tarvitse edustaa vain tätä ohjelmakautta, vaan mukaan voidaan ottaa oppeja ja hyviä esimerkkejä myös edeltäneeltä kaudelta. Käytännössä niiden esille nostaminen vaatii käytänteen/hankkeen esittäjältä hyvää asiantuntemusta ja erittelykykyä. 

Itä-Suomessa asiaan on paneuduttu ja määritelty hyvä käytänne seuraavasti:
”Hyvälle käytännölle voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia asioita riippuen tilanteesta ja käyttäjästä. Hyvän käytännön kohteena voi esimerkiksi olla jokin hanketyön osa-alue, ei koko hanke. Hankkeessa syntyneen hyvän käytännön kohteena voi olla myös työkäytäntö, tuotoksiin liittyvä käytäntö tai uusi toimintamalli. Hyvä hanke ei ole sama asia kuin hyvä käytäntö. Hyvän käytännön vaatimuksena voidaan pitää sitä, että se jää elämään hankkeen päättymisen jälkeen, ja se on myös mahdollisesti siirrettävissä muiden hankkeiden tai toimijoiden hyväksi. Muita tyypillisiä hyvän käytännön tunnuspiirteitä voi olla sen tarve- ja kysyntälähtöisyys, toimivuus ja tuloksellisuus, mallinnettavuus ja tuotteistaminen sekä käytettävyys ja hyödynnettävyys."

Hyvä hanke/hankemalli voi olla myös kehittämishankepohjainen, mutta sen pitää käytänteen tavoin sisältää elementtejä, jotka auttavat muita oppimaan, tehostamaan ja parantamaan hanketoimintaansa. Erityisen hyvää hankkeessa/hankemallissa voi olla myös vain osa hankkeesta tai sen toteuttamisprosessista. Hyvä hanke voi myös sisältää useita hankkeita, jotka yhdessä muodostavat mallikkaan kokonaisuuden. Myös hyvä hanke muotoutuu kussakin eri yritys- tai toimintaympäristössä oman laisekseen. Oppi ei ole matkimista, vaan mallin huvien osien ymmärtämistä ja hyödyntämistä soveltaen.

Alkuvaiheessa Länsi-Suomen esimerkkihankkeet on ryhmitelty toimintalinjoittain, mutta sitä voidaan myöhemmin täydentää ryhmittelyllä esimerkiksi horisontaalisiin tai erityisteemoihin.


Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman esimerkkejä:   

  

TOIMINTALINJA 1: YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN

PRONTO – puu- ja rakennusteollisuudessa opiskelijaprojekteilla nostetta teknologiaan ja osaamiseen; Länsi-Suomen tavoite 2 ja tpk 1.2

Ostrobothnia Metal

TOIMINTALINJA 2: INNOVAATIOTOIMINNAN JA VERKOSTOITUMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ OSAAMISRAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN

Elintarvikkeiden kuluttamisen tutkimushanke (HALA); Länsi-Suomen EAKR, TL 2

P2B Plastics to Business; Länsi-Suomen EAKR, TL 2

VESI-INSTITUUTTI; Länsi-Suomen EAKR, TL 2

INTO-Verkosto

IT- ja viestintäklusterista menestystä seudulle –hanke

Rytmikorjaamon alue innovaatioympäristönä 

TOIMINTALINJA 3: ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUDEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN


TOIMINTALINJA 4: SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN KEHITTÄMINEN

  

HANKEKOKONAISUUKSIA YLI RAHASTORAJOJEN

Taitava Keski-Suomi hankekokonaisuus


Manner-Suomen ESR –ohjelman ja Länsi-Suomen ESR-alueosion esimerkkejä (LS on alueosio ja VK valtakunnallinen osio):

TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄ OLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN

TL1_LS_04 Diili PohjTEK LS1
TL1_LS_10 Sipa KS-TEK LS1
TL1_LS_11 Y4 Yrittäjyyslukio LSLHsiv LS1

TOIMINTALINJA 2: TYÖLLISTYMISEN JA TYÖMARKKINOILLA PYSYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN

TL2_LS_02 Seutuk työpaja EP-TEK LS2
TL2_LS_03 Työpaja Focus LSLHsiv LS2
TL2_LS_05 Duuni PohjTEK LS2
TL2_LS_06 Bothnia Integr PohjTEK VK2
TL2_LS_08 Mieluisa LSLHsto LS2
TL2_LS_09 Palapeli2 KS-TEK VK2

TL2_LS_12 Monet polut LSLHsiv LS2
TL2_LS_16 Monimuot. opinpolut LSLHsiv LS2

TOIMINTALINJA 3: TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTAA EDISTÄVIEN OSAAMIS-, INNOVAATIO- JA PALVELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN

TL3_LS_01 Työvoima liikkeelle PirkTEK LS3
TL3_LS_07 TOPIAS PirkTEK LS3
TL3_LS_13 seDuuni LSLHsiv LS3
TL3_LS_15 Ammattitutka SataTEK LS3

TOIMINTALINJA 4: JÄSENVALTIOIDEN JA ALUEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ ESR-TOIMINNASSA

TL4_LS_14 Bothnia Work PohjTEK VK4
 


Ajankohtaista

Tapahtumat