Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Alue / WFA 

WFA

Länsi-Suomen Allianssi (WFA)

Länsi-Suomen Allianssi (WFA) on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liittojen strateginen yhteistyöelin.

 

Toiminnan pääpaino on alueen edunvalvonnassa ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tämä tapahtuu lisäämällä alueen profilointia ja kansainvälistymistä, edistämällä yhteisiä hankkeita ja vaikuttamalla hallitusohjelman toteuttamiseen alueen kehitystä edistävästi. Yhteisesti vaikutetaan aluehallinnon kehittämiseen sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan sisältöön Länsi-Suomen tavoitteista lähtien.

 

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueella asuu 1,365 miljoonaa ihmistä eli noin neljännes Suomen väkiluvusta. Sen pinta-ala on 65 000 km². Alue muodostuu viidestä maakunnasta, 21 seutukunnasta ja 102 kunnasta. Alueella on neljä yliopistoa ja kaksi yliopistokeskusta ja ammattikorkeakoulut sekä teknologiakeskukset kaikissa maakuntakeskuksissa.

 

Alueen osaamiskeskukset toimivat elintarviketeknologian, energia- ja ympäristötekniikan, kone- ja automaatiotekniikan, materiaalitekniikan, paperinvalmistustekniikan, tietotekniikan ja terveysteknologian aloilla. Monialainen osaaminen on tulosta globaalisti toimivien yritysten ja alihankintaverkostojen sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, teknologia- ja osaamiskeskusten yhteistyöstä.

 

Osaamiskeskusohjelman 13 kansallisesta osaamisklusterista Länsi-Suomi osallistuu yhteentoista. Länsi-Suomea yhdistää erityisesti energiateknologian klusteri, jonka parissa työskentelee neljä länsisuomalaista osaamiskeskusta. Kolmen klusterin johto on Länsi-Suomessa: elintarvikekehitys, energiateknologia ja älykkäät koneet.

 

Uusimpia osaamisen keskittymiä ja yhteistyömuotoja ovat SHOK:t. Nämä suomalaisten yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostamat strategisen osaamisen keskittymät tekevät osaamisalueillaan pitkäjänteistä tutkimusta. Julkiset rahoittajat kuten Tekes päärahoittajana ja Suomen Akatemia ovat sitoutuneet SHOK:n rahoitukseen. Tekesin kaikesta rahoituksesta suunnataan keskittymiin noin 20 prosenttia. Näistä metallituotteiden ja koneenrakennuksen SHOKia FIMECC Oy:ta vedetään Tampereelta käsin.  

 

West Finland European Office (WFEO) eli Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen yhteinen aluetoimisto Brysselissä. Tampereen kaupunkiseudun kunnilla ja Pirkanmaan maakunnalla on oma toimistonsa Brysselissä. Ne toimivat alueidensa edunvalvontatoimistoina. Lisäksi ne palvelevat myös maakuntien tavoitteita toteutettavien muiden organisaatioiden intressejä, joihin kuuluvat esimerkiksi elinkeinoelämän toimijat, koulutusorganisaatiot ja kunnat.

 

Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston http://wfeo.fi/ ja Pirkanmaa ja Tampereen http://www.tampere-region.eu/


 

Ajankohtaista

Tapahtumat