Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Alue / Pohjanmaa 

Pohjanmaa

Pohjanmaan maakunta

Pohjanmaa on Suomen länsirannikolla sijaitseva, harvinaisen upea maakunta, jonka keskuksena on kansainvälinen, kaksikielinen Vaasa. Pohjanmaan maakunta koostuu 17 kunnasta, jotka kuuluvat neljään seutukuntaan. Asukkaita maakunnassa on noin 174 000. Maakunnan keskus on 58 000 asukkaan Vaasa. Pienin kunta on Kaskinen, jossa on noin 1500 asukasta.

Vauhtia positiiviseen kierteeseen!
Kun pohjalainen saa idean, hän lähtee sitä myös toteuttamaan. Näin Pohjanmaalle on syntynyt pitkälle erikoistunutta elinkeinotoimintaa: mm. kasvihuoneviljelyä, turkistarhausta ja veneenrakennusta. Pohjanmaan maakunnan menestystekijöitä ovatkin mm. monipuolinen elinkeinorakenne, vahva yrittäjäperinne, kansainvälisyys sekä osaaminen ja erikoistuminen.

Pohjalaisten hyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä on osaaminen, jonka pohjalaiset ovat jalostaneet kukoistavaksi elinkeinotoiminnaksi. Yritysten ja korkeakoulujen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä, mikä tuo mukanaan huomattavia synergiavaikutuksia osaamisen alalla. Pohjalaiset ovat kunnostautuneet varsinkin energiateknologian, metallialan, metsäteollisuuden ja veneenrakennuksen taitajina. Pohjalaisille ominainen yrittäjyys näkyy yhtäältä suurena pienyritysten määränä ja toisaalta alhaisina työttömyyslukuina. Pohjanmaan kansainvälisyys puolestaan näkyy esimerkiksi siinä, että suuri osa teollisuuden tuotannosta viedään ulkomaille.

Osaava Pohjanmaa
Osaaminen on hyvän elämän perusta, ja Pohjanmaan nuoret aikuiset ovatkin nykyään maan koulutetuinta ja osaavinta väkeä. Pohjanmaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa riittää opiskelupaikkoja myös muiden maakuntien ja maiden nuorille.

Vaasan yliopisto ja Vaasassa toimivat ruotsinkieliset yliopistoyksiköt (Åbo Akademi i Vasa ja Svenska handelshögskolan i Vasa) nojautuvat Vaasaan jo 1600-luvulla perustetun triviaalikoulun perinteisiin. Koulutus- ja tutkimustoiminta on näissä opinahjoissa kansainvälistä huippuluokkaa. Vaasan ammattikorkeakoulussa, ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa (Yrkeshögskolan Novia) ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Pietarsaaren yksiköissä sekä maakunnan ammattioppilaitoksissa annetaan korkeatasoista koulutusta huomispäivän ammatteja varten.

Ainutlaatuinen luonnonympäristö
Merta, lakeuksia ja metsää. Upeaa saaristoa ja uljaita jokimaisemia. Jäidenlähtö Kyrönjoella, raivokas syysmyrsky Merenkurkussa. Tuhansien kurkien elotanssi Söderfjärdenin pelloilla, teerien syyssoidin aamu-usvaisella nevalla. Merikotka, joka ylväänä liitää tuulten kannattelemana kaupungin yllä. Ainutlaatuinen – sellainen on Pohjanmaa.

Pohjanmaa nousee sananmukaisesti merestä. Maankohoaminen on ainutlaatuinen luonnonilmiö, joka jatkuvasti muuttaa maakunnan rantaviivaa ja rannikkoa. Maa kohoaa merestä peräti kahdeksan millimetriä vuodessa. Merenkurkun saaristo hyväksyttiinkin UNESCOn maailmanperintöluetteloon vuonna 2006, ensimmäisenä luonnonperintökohteena Suomessa. Kannattaa ehdottomasti tutustua!

Vilkas kulttuurielämä
Pohjanmaan erittäin vilkkaaksi kehuttu kulttuuri- ja yhdistystoiminta kokoaa pohjalaiset yhteen. Sitä kautta on syntynyt myös vahva sosiaalinen pääoma, joka entisestään lähentää maakunnan asukkaita toisiinsa. Kun on mietitty, miksi pohjalaiset ovat niin onnellisia, hyvinvoivia ja pitkäikäisiä, suurta sosiaalista pääomaa on usein tarjottu selitykseksi. Käytännössä on kysymys siitä, että ihmiset välittävät toisistaan.

Onnellisten ihmisten maakunta
Elämänlaatu syntyy pienistä asioista. Siitä, että työpaikka on lähellä. Siitä, että työpäivän jälkeen pääsee harrastamaan tai luontoon rentoutumaan. Siitä, että lapset saavat varttua turvallisessa ympäristössä. Tai siitä, että koti sijaitsee viihtyisällä ja rauhallisella paikalla.

Elämänlaadun rakennuskivien kokoaminen on Pohjanmaalla helppoa, sillä elämän perusasiat ovat täällä kohdallaan. Siksi Pohjanmaa on onnellisten ihmisten maakunta.

Lue lisää Pohjanmaasta:
www.pohjanmaa.fi

 

Raippaluodon silta

Vaasan yliopisto

Ajankohtaista

Tapahtumat