Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / Länsi-Suomen EAKR 

Länsi-Suomen EAKR

Länsi-Suomen EAKR -toimenpideohjelma

EU-ohjelmien tuella Länsi-Suomesta on tavoitteena kehittää yhtenäinen, tasapainoinen sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimainen kokonaisuus maakuntien omien vahvuuksien pohjalta.

Pyrkimyksenä on edistää Länsi-Suomen taloudellista kehitystä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, lisätä alueella työpaikkojen ja yritysten syntyä sekä edistää yritystoiminnan kilpailuedellytyksiä.
Lue lisää tavoitteista.

EAKR-ohjelmissa kehittämistarpeet on jaoteltu toimintalinjoihin, jotka seuraavat kansallisen rakennerahastostrategian painopisteitä.
Länsi-Suomessa tuettava toiminta jakaantuu 4 toimintalinjaan, jotka esitellään näillä sivuilla.

Lisäksi Länsi-Suomen suuralueella on omat yhteiset erityisteemansa. Lisätietoa erityisteemoista:
Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ohjelma-asiakirja

 

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Toimintalinja 4: Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen

 

Ajankohtaista

Tapahtumat