Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Erityisteemat / Erityisteema 4 

Erityisteema 4

Erityisteema 4: Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen

Erityisteema tukee toimintalinjan 3 toteutusta hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi vastaamaan väestön ikääntymisestä johtuvia haasteita. Tavoitteen toteutuminen edellyttää myös laaja-alaista uusien toimintamuotojen ja -tapojen tutkimusta ja innovointia, jota toteutetaan erillisinä kokeilu- ja pilottihankkeina. Teeman tavoitteena on lisätä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta hyvien hyvinvointipalvelujen kautta. Teemasta ei rahoiteta palvelujen tuotantoa sellaisenaan vaan erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin omia tai yhteisiä palvelurakenteiden ja palvelutuotantokonseptien kehittämis- ja kokeiluhankkeita. Hankkeilla pyritään sellaisten hyvien käytäntöjen luomiseen, joita voidaan levittää koko ohjelma-alueelle. ESR-ohjelma täydentää ja tukee hyvinvointipalvelujen kehittämistä koulutuksen osalta.

Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi:
- hyvinvointipalvelujen rakenteiden ja tuotannon kokeilu- ja pilottihankkeet
- hyvien kokemusten ja käytäntöjen siirto
- palvelumarkkinoiden ja palveluyrittäjyyden edistäminen

Ohjelman tuettavan toiminnan esimerkkien lisäksi maakunnat ovat esittäneet seuraavia aihealueita:
• "Hyvinvointipalvelut vastaamaan väestön ikääntymisen haasteita”
• "Teknologian hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa, alan yrittäjyyden edistäminen sekä palveluinnovaatiot", "Terveydenhuollon teknologiasovellusten siirto yli maakuntien" ja ”Hyvien kokemusten ja käytäntöjen siirtäminen
 
Liittyminen osaamiskeskusohjelmaan:
Osaamiskeskusohjelman Hyvinvointi-klusteri: www.hyvinvointiklusteri.fi
Ohjelmajohtaja Ilpo Kuronen,
Kuopio Innovation Oy, gsm. +358 45 139 3757.

Osaamiskeskusohjelman HealthBio-klusteri: http://www.healthbio.fi
Ohjelmajohtaja Tero Piispanen, etunimi.sukunimi@turkusciencepark.com , gsm +358 400 781 683, Turku Science Park Oy Turku.

SHOK Terveys ja hyvinvointi SalWe Oy Espoosta, www.salwe.fi

Länsi-Suomesta Pirkanmaa mukana on molemmissa kansallisissa ohjelmissa: FinnMedi Oy (Tampereen osaamiskeskus) Biokatu 14, 33520 Tampere, Puh. (03) 3116 4023 (vaihde).
Ajankohtaista

Tapahtumat