Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Erityisteemat / Erityisteema 3 

Erityisteema 3

Erityisteema 3: Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen

Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen edellyttää kärkiklustereiden sekä osaamisen, erikoistumisen ja innovaatioympäristöjen vetovoimaisuuden kehittämistä. Kansainvälistymisen haaste vaatii usean toimijan yhteistyötä ja verkostoitumista riittävän voiman saamiseksi mm. ulkomaisten investointien ja yritysten sijoittumiseen.

Teeman avulla edistetään eri toimijoiden kansainvälistä verkottumista, kehitetään alueiden välistä yhteistyötä toimenpideohjelman keskeisten teemojen toteuttamisessa sekä parannetaan tiedonvälitystä ja markkinointia alueen mahdollisuuksista etenkin kansainvälisesti. ESR-ohjelma täydentää kansainvälistymistä erityisesti kärkiklustereita ja innovaatio- ja oppimisympäristöjä tukevan koulutuksen osalta.

Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi:
- hankkeet, joilla lisätään alueen kansainvälisiä yhteyksiä, mahdollistetaan kansainvälinen asiantuntija- ja tutkijavaihto
- toimet, joilla lisätään ulkomaisten investointien määrää alueella
- kansainvälinen benchmarking ja kokemustenvaihto.

Ohjelman tuettavan toiminnan esimerkkien lisäksi maakunnat ovat esittäneet seuraavaa aihealuetta:
• ”Työperäisen maahanmuuton edistäminen”

Kansainvälistymispalveluita
Keski-Suomessa on luotu julkishallinnon, hankkeiden ja erityisesti elinkeinoelämän klustereiden kansainvälistymisen tueksi Projectia Professionals palvelukonsepti. PROJECTIA -hankepalveluita on tarjolla osoitteessa www.projectia.fi 

 

 

Ajankohtaista

Tapahtumat