Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Erityisteemat / Erityisteema 2 

Erityisteema 2

Erityisteema 2: Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Länsi-Suomen erityisteemaa ” Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen” toteuttaminen tukee toimintalinjan 2 toteutusta.
Se keskittyy korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä ammatillisen koulutuksen innovaatioedellytysten kehittämiseen kuitenkin niin, että pyritään vahvistamaa niiden yhteistyötä yritysten ja yritysverkostojen kanssa sekä maksimoimaan erityisteeman 1 kärkiklustereiden kehittämisedellytyksiä myös pitkällä tähtäimellä. Samalla parannetaan toimijoiden kykyä vastata yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin. Näin luodaan pohjaa osaamisen ja tutkimuksen hyödyntämiselle käytännön tasolla elinkeinoelämässä ja innovaatioiden kaupallistamiselle.

Innovaatio ja oppimisympäristöjen kehittämisteeman sisällä voidaan toteuttaa myös toimenpiteitä alueen toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi, jotta alueellisena uhkatekijänä koettuun koulutuksen tarjonnan epäsuhtaan voidaan vaikuttaa ja turvata osaavan työvoiman saanti.

Yrittäjyyden vahvistaminen on toiminnan läpi käyvänä periaatteena. Lisäksi teeman tarkoituksena on levittää eri maakunnissa toteutettuja hyviä käytäntöjä koko suuralueen käyttöön. ESR-ohjelma täydentää ja tukee innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittämistä erityisesti kärkiklustereita tukevan koulutuksen osalta.
 
Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi
- korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten innovaatioedellytysten kehittämishankkeet
- hankkeet, joilla parannetaan yritysten ja oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten yhteistyötä
- ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden ja työelämälähtöisyyden kehittäminen
- uuden teknologian hyödyntäminen oppimisympäristöjen kehittämisessä etenkin toisen asteen koulutuksessa
- työpaikoilla tapahtuvan oppimisen oppimisympäristöjen kehittäminen
- yrittäjyyden edistäminen

Ohjelman tuettavan toiminnan esimerkkien lisäksi maakunnat ovat esittäneet seuraavia aihealueita:

• ”Innovaatioedellytysten kehittämishankkeet” kuten mm. ”Epanet” Etelä-Pohjanmaalla
• "Yrittäjyyden ja innovaatioiden hyödyntäminen" ja ”Yrittäjyyden edistäminen”
• ”Yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteistyöhankkeet” ja ”Uuden teknologian hyödyntäminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen”
• ”Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden ja työelämälähtöisyyden kehittäminen”, "Innovatiivinen oppimisympäristö liikeideoiden/yrittäjyyden kehittäjänä” ja "Modernien oppimisympäristöjen ja kv. vetovoimaisuuden kehittäminen"
Ajankohtaista

Tapahtumat