Graafinen versio

Etusivu Alue Ohjelmat Erityisteemat Rahoitus Tulokset Lisätietoja

Tapahtumat | Ajankohtaista | Sivukartta

Etusivu / Ohjelmat / ESR / ESR Toimintalinjat 

ESR Toimintalinjat

Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjat

Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmassa on neljä toimintalinjaa, jotka pohjautuvat Suomen rakennerahastostrategiaan 2007-2013 ja ESR-strategiaan ja niitä toteutetaan sekä valtakunnallisessa että alueellisessa osiossa.

Toimintalinjat ovat:

TL 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen
TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
TL 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
TL 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa.

Näiden toimintalinjojen sisältöä on kuvattu tarkemmin rakennerahastot.fi -sivuilla.
Toimintalinjojen painotukset vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä valtakunnallinen vai alueellinen ohjelmaosio.  

Ajankohtaista

Tapahtumat